Новина за Бяла

   
    #   Статии
12.02.2016
 
 
 

 

Община Бяла, като партньор на Агенцията по социално подпомагане продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и през месец Февруари. Услугата се предоставя във всички населени места на територията на Община Бяла. Към момента потребителите са 18 , обслужвани от 18 лични асистенти.

Основната цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възпрасти хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност да самообслужване и създаване на възможности за социално включване. Целевите групи са:
- Хора с увреждания и ограничения или невъзможност за самообслужване;
- Хора над 65 години, ограничения или невъзможност за самообслужване;
- Семейства на деца с увреждания;
- Самотно живеещи тежко болни лица
Автор: Христина Келисакиева