Забележителности

На централния плаж на малкото градче се намира Палео-геоложкият обект Белите скали.
Най-старата съществуваща и до днес църква в Бяла е „Св.Преподобна Мъченица Параскева“ построена през 1840/41 година от жителите на Бяла по тогава действащите закони на Османската империя. Храмът на православните християни не е могъл да бъде по- висок от ръста на турчин с фес, покачен на своя кон и да не се различава по външна архитектура от останалитесгради в селото. През 2013 година бе извършена реставрация на над 170-годишния храм.
На територията на Бяла има изграден още един храм. Църквата „Св.Успение Богородично“ е датирана от 1876 година. През месец октомври 2001 г. по идея на родолюбиви българи е създадена Фондация „Вяра, Надежда, Любов“ в Бяла, която през 2003 г. успява да събере средства за започване на строежа по новия храм. След като бе разрушен напълно стария храм, на негово място започна изграждането на нов през месец септември 2003 г. Църквата „Св.Успение Богородично“ е изградена напълно.
От 2009 година Община Бяла финансира единствено и само с нейни средства археологическите разкопки на нос „Св. Атанас“ в гр. Бяла.
През изминалите 5 археологически сезона бяха открити изключително интересни и ценни за българската и световната археология движими и недвижими паметници културни ценности.
През декември 2013 година Община Бяла приключи мащабен проект за Консервация, реставрация, експониране и социализация на „Антично селище и Късноантична крепост на нос „Св. Атанас“. По този проект са реставрирани и консервирани три от по-важните сгради – баптистерий (кръщелна), винарна и раннохристиянска базилика. 

Забележителности

На централния плаж на малкото градче се намира Палео-геоложкият обект Белите скали.
Най-старата съществуваща и до днес църква в Бяла е „Св.Преподобна Мъченица Параскева“ построена през 1840/41 година от жителите на Бяла по тогава действащите закони на Османската империя. Храмът на православните християни не е могъл да бъде по- висок от ръста на турчин с фес, покачен на своя кон и да не се различава по външна архитектура от останалитесгради в селото. През 2013 година бе извършена реставрация на над 170-годишния храм.
На територията на Бяла има изграден още един храм. Църквата „Св.Успение Богородично“ е датирана от 1876 година. През месец октомври 2001 г. по идея на родолюбиви българи е създадена Фондация „Вяра, Надежда, Любов“ в Бяла, която през 2003 г. успява да събере средства за започване на строежа по новия храм. След като бе разрушен напълно стария храм, на негово място започна изграждането на нов през месец септември 2003 г. Църквата „Св.Успение Богородично“ е изградена напълно.
От 2009 година Община Бяла финансира единствено и само с нейни средства археологическите разкопки на нос „Св. Атанас“ в гр. Бяла.
През изминалите 5 археологически сезона бяха открити изключително интересни и ценни за българската и световната археология движими и недвижими паметници културни ценности.
През декември 2013 година Община Бяла приключи мащабен проект за Консервация, реставрация, експониране и социализация на „Антично селище и Късноантична крепост на нос „Св. Атанас“. По този проект са реставрирани и консервирани три от по-важните сгради – баптистерий (кръщелна), винарна и раннохристиянска базилика. 
Навигирай